Kolofon

Ansvarlig for indholdet i henhold til lov om telekommunikation

Schmit International Transport A/S 
Kilen 3 
DK 6330 Padborg 
Tlf +45 7467 0430 
Tlf +45 7467 0484 

 

Ansvarsfraskrivelse

Retslig henvisning til hæftelse

Schmit International Transport A/S (i det efterfølgende kaldet Udbyder) påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de oplysninger, der stilles til disposition. Ethvert krav over for udbyderen vedrørende skader af materiel eller ikke-materiel karakter opstået som følge af anvendelse eller manglende anvendelse af de til rådighed stillede oplysninger eller anvendelse af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, såfremt der ikke foreligger bevisligt forsætlige forseelser eller grove forsømmelser. Alle tilbud er uforpligtende og uden forbindende. Udbyderen forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller det samlede udbud eller periodevis eller endegyldigt at indstille offentliggørelsen af dem. Anvendelsen af websiden sker på eget ansvar. Udbyderen påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå ved udnyttelse af siden, specielt på data og på brugerens hard- og software. 

Links

På udbyderens webside findes links til andre sider på internettet. Udbyderen har ingen indflydelse på udformningen og indholdet af disse sider og kan derfor ikke holdes ansvarlig for indholdet på dem. Virksomheden påtager sig intet ansvar for eventuelt retsstridigt indhold eller andre lovovertrædelser på andre udbyderens websider. Dersom der skulle forekomme ulovligt eller anstødeligt indhold på de sider, der linkes til, tager udbyderen udtrykkeligt afstand fra dette indhold.

Ophavsret

Hjemmesidens layout, de anvendte grafikker og billeder og indholdet af websiden er ophavsretligt beskyttet. Siderne må kun mangfoldiggøres til privat brug, der må ikke foretages ændringer i indholdet. Mangfoldiggørelse må ikke udbredes eller gengives offentligt.

Databeskyttelsesmæssige anvisninger

E-mails sendes uden krypteringsteknikker til udbyderen. De informationer, der er indeholdt i dem, kan derfor evt. ses af tredjepart under overførslen. Derfor bør ingen databeskyttelses-relevante oplysninger sendes via e-mail.

Contao CMS

Siden bruger cookies fra Contao Open Source CMS til at genkende dig på det enkelte besøg. Hver gang du lukker din browser slettes denne cookie. Her kan du se, hvordan du blokerer for denne cookie:

http://minecookies.org/cookiehandtering

Billeder:

Enhver form for kopiering og anvendelse af billeder kræver udtrykkelig tilladelse fra indehaveren af websiden.